Wetrok pentru municipalități, județe și instituții din sectorul public Infrastructurile bine întreținute reflectă pozitiv publicul. Sprijinim echipajele de curățare care lucrează în sectorul public cu concepte de curățare specifice obiectului și cursuri de pregătire. Astăzi, instituțiile și organizațiile de servicii publice sunt considerate furnizori de servicii publice. Clienții și utilizatorii acestora doresc să fie tratați respectuos și doresc să fie întâmpinați într-un mediu curat și igienic. Cu partenerul dvs. Wetrok, veți beneficia de experiența noastră de mulți ani în dezvoltarea conceptelor de curățenie pentru municipalități, județe și organizații de servicii publice: experții noștri în domeniul curățării dezvoltă soluții de curățare eficiente și adaptate, care sunt la fel de variate ca ariile lor aplicații – birouri, săli de serviciu, școli, universități și muzee. Cursurile de pregătire specifice pentru echipele de curățare furnizate de Academia Wetrok asigură aplicarea corectă a metodelor de curățare care au fost dezvoltate în parte în mod specific pentru obiect.

Materials in research

Materials science has received much attention from researchers. In most universities, many departments ranging from physics to chemistry to chemical engineering—in addition to materials science departments—are involved in materials research. Research in materials science is vibrant and consists of many avenues.

Nanomaterials describe, in principle, materials of which a single unit is sized (in at least one dimension) between 1 and 1000 nanometers (10−9 meter) but is usually 1—100 nm. Nanomaterials research takes a materials science-based approach to nanotechnology, leveraging advances in materials metrology and synthesis which have been developed in support of microfabrication research. Materials with structure at the nanoscale often have unique optical, electronic, or mechanical properties.

A biomaterial is any matter, surface, or construct that interacts with biological systems. As a science, bio materials is about fifty years old. The study of biomaterials is called bio materials science. It has experienced steady and strong growth over its history, with many companies investing large amounts of money into the development of new products. Biomaterials science encompasses elements of medicine, biology, chemistry, tissue engineering and materials science.

Semiconductors, metals, and ceramics are used today to form highly complex systems, such as integrated electronic circuits, optoelectronic devices, and magnetic and optical mass storage media. These materials form the basis of our modern computing world, and hence research into these materials is of vital importance.